Ljunghem Western Training

(Foto: Stefan Bleckert)

HEMSIDAN HAR STÖKAT TILL SIG!

JAG SKALL STRUKTURERA OM DEN!

SORRY!

Uppdaterad 2017-01-07 under fliken Tankar och Ideér

 

Ljunghem Western Training

Staffan Ljunggren

 

En liten guide till min hemsida:

Fliken Westernridning: En presentation av mig själv.

Fliken Tankar och Idéer: Mina personliga tankar, idéer, reflektioner, förslag, påståenden, träningstips mm.

Flikarna Fotoalbum 1 och 2: Bilder från olika platser.

Fliken Arkiv: Alla Tankar och Idéer från år 2002 sparade i ordningsföljd.

Fliken Historia: Här samlar jag bilder, texter, protokoll mm från tidig svensk westernhistoria. Till att börja med lite ostrukturerat, men ändå...

 

Inledning:

Sedan den 1 september 2013 arbetar jag heltid på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), i Stockholm, som handläggare. Jag arbetar med att, som bland annat bitr projektledare alternativt projektledare (tillsammans med medarbetare och andra myndigheter), planera, genomföra och utvärdera samverkansövningar i det svenska samhällets krishanteringssystem. Jag har fått möjligheten att arbeta på nationell nivå med något som jag delvis tidigare arbetat med på regional och lokal nivå. Det är en förmån att få göra detta som sista uppdrag i ens yrkesverksamma liv!

Förhoppningsvis väntar mer egen westernridning igen!

Detta är anledningen till att firma Ljunghem Western Training (LWT) för tillfället inskränker sig till min enskilda ridning och domaruppdrag som jag försöker åta mig i mån av tid.

Jag har en ambition att förändra min hemsida till att få en inriktning som handlar om att samla bilder från när vi började organisera westernridningen i Sverige.

Hemsidan har av naturliga skäl varit en kanal för marknadsföring av min firma (LWT).

 

Har du bilder eller vill kontakta mig, maila staffan.ljunggren@telia.com

 

 

Strätes Lirro och jag på Lissma (Stockholm) tidigt 90-tal

Jag på Montoya 1985 under en riduppvisning på Gärds Ryttarförening inbjuden av Ulla Håkansson! (Foto: Krister Lindh)

© Copyright Ljunghem Western Training 2012